O nás

AFOL Slovensko je občianske združenie zamerané na podporu vzdelávania, rozvoj technického a kreatívneho talentu u detí, mládeže a dospelých.

Aktivity AFOL SLOVENSKO

Občianske združenie organizuje podujatia, školenia, výstavy a záujmové krúžky. Cieľom je:

  • rozvíjať kreativitu
  • podporovať regionálny rozvoj v oblasti vzdelávania

Stanovy združenia: PDF

Údaje o.z.

Názov:                         AFOL Slovensko
Sídlo:                           Poľovnícka 822/36, 900 27  Bernolákovo
IČO:                              52323927
Bankové spojenie:
Zapísané v:                Register občianskych združení MVSR, registračné číslo VVS/1-900/90-56296